Parafia Świętego Marcina w Klikuszowej

Parafia erygowana w 1343 roku. Powstała wydzielając się z Parafii Nowy Targ. Po 1539 roku została inkorporowana z powrotem do Parafii Nowy Targ. W 1786 roku Klikuszowa była kościołem filialnym i od tego roku istnieją i są przechowywane księgi parafialne.

Do Parafii Klikuszowa należały następujące wioski: Klikuszowa, Lasek, Trute, Obidowa, Morawczyna i Pyzówka.

Dekretem Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego z dnia 1.XII.1984 Pyzówka została wydzielona jako osobna Parafia.

Na terenie Parafii znajduje się kościół filialny w Morawczynie pod wezwaniem Wspomożenia Wiernych, wybudowany w latach: 2003 - 2009, w odległości 7 km od kościoła parafialnego. Kościół został uroczyście poświęcony przez J. E. Ks. kard. Stanisława Dziwisza - Metropolitę Krakowskiego dnia 2 czerwca 2009r.

Pod Turbaczem wybudowano w 1979 roku kaplicę, jako wotum po wyborze Papieża Jana Pawła II. Opiekę duszpasterską nad nią sprawują księża Sercanie.