Ogłoszenia parafialne

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Niedziela, 19 maja 2024

Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy. Niech w naszym życiu umocnienie darami Ducha Świętego przynosi widoczne owoce takie jak: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22-23), z których będą czerpać ci, których spotkamy w życiu codziennym. Dziś za uroczyste odśpiewanie hymnu O stworzycielu, Duchu, przyjdź oraz po wypełnieniu pozostałych warunków możemy zyskać odpust zupełny.

Dziś, na Mszy św. o godz. 11:30, przeżywać będziemy uroczystość I Komunii św. pięćdziesięcioroczworo dzieci po raz pierwszy w pełni będzie uczestniczyła we Mszy św. Od poniedziałku dzieci rozpoczną swój Bały Tydzień. 27. Maja wyruszą do Płok na pielgrzymkę, aby zawierzyć się Matce Bożej, na dalszą drogę życia. 

Jutro, w poniedziałek, 20 maja (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. W tym dniu Msze św. będą odprawiane o godz. 7:30, 9:30 i 18:00 a w Morawczynie o godz. 18:00. 

W czwartek, 23, przypada święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Naszą modlitewną pamięcią pragniemy objąć wszystkich kapłanów i wypraszać im Bożą pomoc oraz łaskę wierności na drodze powołania, jak również wszystkich przygotowujących się do kapłańskiej posługi. 

W przyszłą niedzielę odpust w Morawczynie ku czci Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Msza odpustowa o godz. 11:30. Serdecznie zapraszamy! 

W przyszłą niedzielę, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, przypada również święto naszych Mam. W tym dniu będziemy się modlić za nasze kochane mamy i polecać je Bożej opiece i Matce Bożej.

W tym tygodniu patronuje nam:
  • W środę, 22 maja - św. Rita z Casci, „drogocenna perła Umbrii”, która należy do najbardziej popularnych świętych na świecie i jest przyzywana w bardzo trudnych sprawach.


Dziękujemy za sprzątanie kościoła mieszkańcom. Na obecny tydzień powierzamy nasz kościół dalej mieszkańcom z Klikuszowej; od nr 184A. do 192. Sprzątanie w sobotę od godz. 9:00.


Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia. Szczęść Boże!