Ogłoszenia parafialne

4. Niedziela Wielkanocna

Niedziela, 21 kwietnia 2024

IV Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w Kościele jako Niedziela Dobrego Pasterza – dzień szczególnej modlitwy o powołania. Podczas Eucharystii czytany jest fragment Ewangelii wg św. Jana, w którym Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem (J 10,1-10). Ma on wyjątkowy wymiar duszpasterski.

Praktykę modlitwy Kościoła w intencji powołań do stanu kapłańskiego i życia zakonnego ustanowił w 1964 r. papież Paweł VI. Od tamtego czasu jedna z niedziel okresu wielkanocnego, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza, poświęcona jest na modlitwę w intencji powołań.

Rozpoczynamy także kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Prośmy Boga, aby udzielił wielu młodym osobom daru takiego powołania. Trzeba prosić, aby nie zabrakło pasterzy w Winnicy Pana. Nie zapomnijmy o tych, którzy już zostali powołani do bycia pasterzami, aby wytrwali na swojej drodze w służbie Bogu i ludziom.

Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy o modlitewnej pamięci. 

W tym tygodniu patronują nam:
  • We wtorek, 23 kwietnia - św. Wojciech, biskup Pragi oraz misjonarz na Węgrzech, a także w Polsce, który wyruszył z misją ewangelizacyjną do pogańskich Prus, gdzie poniósł śmierć męczeńską;
  • W czwartek, 25 kwietnia - św. Marek, Ewangelista, towarzyszący najpierw Apostołowi Pawłowi w jego misyjnych podróżach, a potem Szymonowi Piotrowi, którego katechezę spisał w swojej Ewangelii.

Składamy podziękowanie za sprzątanie kościoła. Na obecny tydzień powierzamy naszą świątynię mieszkańcom; Klikuszowej od nr 163 do 169. Sprzątanie w sobotę od godz. 9:00.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia. Szczęść Boże!