Ogłoszenia parafialne

3. Niedziela Wielkanocna

Niedziela, 14 kwietnia 2024

Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Dalej trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Niech moc Chrystusa, której doświadczyliśmy w Eucharystii, uzdalnia nas do podejmowania codziennych obowiązków. 

Dziś w całej Polsce obchodzona jest Niedziela Biblijna. Rozpoczyna ona XVI Ogólnopolski Tydzień Biblijny,którego tematem przewodnim jest: „Powołani do wspólnoty – komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele”.Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Dziś także VIII Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Jego myślą przewodnią będą słowa z Dziejów Apostolskich „Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie”. 

Święty Hieronim przypomina każdemu z nas, że „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Jeśli chcemy poznawać i pogłębiać swoją wiarę, jeśli chcemy poznawać Chrystusa, powinniśmy to robić w oparciu o najlepsze źródło, a takim jest Pismo Święte – Słowo Boże.

Składamy podziękowanie za sprzątanie kościoła. Na obecny tydzień powierzamy naszą świątynię mieszkańcom; Klikuszowej od nr 157 do 163. Sprzątanie w sobotę od godz. 9:00.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia. Szczęść Boże!