Ogłoszenia parafialne

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Niedziela, 7 kwietnia 2024

Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! (Łagiewniki, 2002 r.). Po każdej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Inspiracją dla ustanowienia Święta Miłosierdzia Bożego było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699).

Także dzisiaj w Kościele rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Nie zapominajmy też, że źródłem naszej radości i mocy do ciągłego trwania przy Chrystusie jest Boże miłosierdzie. Zmartwychwstały Pan Jezus nie rozlicza Piotra z trzykrotnego zaparcia się Go, ale trzykrotnie pyta o miłość. Dlatego Kościół przypomina, że jest jeszcze czas na spowiedź świętą i Komunię wielkanocną.

Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia, Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się poprzez nasz pełny udział w Eucharystii.

Dopiero jutro, po zakończeniu wielkich dni Wielkiego Tygodnia i oktawy wielkanocnej, przeżywamy przeniesioną z 25. marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To Dzień Świętości Życia. Jest to również Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

Także jutro, na Mszy św. o godz. 17:00, bierzmowanie w naszej parafii. Módlmy się intencji wszystkich kandydatów, aby godnie i owocnie przyjęli ten Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej. 

W dniach 8-9 kwietnia, w parafii św. Królowej Jadwigi w Nowym Targu odbędzie się peregrynacja relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów. We wtorek o godz. 15:00 Msza św. o bł. Boże dla parafii naszego dekanatu. Po Mszy świętej przekazanie relikwii do Sanktuarium w Zakopanem. Dokładny plan znajdziemy w gablotce parafialnej i na stronach internetowych. Serdecznie zapraszamy.


Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół: rodzicom i kandydatom do bierzmowania. Na obecny tydzień powierzamy naszą świątynię mieszkańcom Klikuszowej od nr 143 do 156A. Sprzątanie w sobotę od godz. 9:00.

Stańmy się świadkami Zmartwychwstałego Pana! Szczęść Boże!