Ogłoszenia parafialne

2. Niedziela Wielkiego Postu

Niedziela, 25 lutego 2024

Każdego roku w drugą niedzielę okresu przygotowania paschalnego rozważamy ewangelijną perykopę o Przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego Bóstwa i niejako powiedzieć, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez nas. 

Dzisiaj także w Kościele przeżywamy niedzielę Ad Gentes; naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiara zbierana do puszek będzie przekazana na ten cel. 

W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek w okresie wielkopostnym, w parafialnym kościele, drogę krzyżową po Mszy św. rannej odprawiają przewodnicy. O godz. 16:30, wspólna droga krzyżowa, a dla młodzieży i wszystkich chętnych o godz. 19:30. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 16:00. Bardzo prosimy o liczny udział w tych nabożeństwach. 

Nie żałujmy czasu, by trwać przy Chrystusowym Krzyżu - znaku zbawienia. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania.

W tym tygodniu przypada pierwszy, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek od godz. 16:00 spowiedź przed pierwszym piątkiem. Msza św. o godz. 17:00, na którą zapraszamy kandydatów do bierzmowania. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 16:00, a godz.17:00, Msza św. 

W Morawczynie: Droga Krzyżowa i spowiedź sakramentalna o godz. 18:00 a na zakończenie Eucharystia. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną, w piątek od godz. 9:00. W pierwszą sobotę zmianka tajemnic różańcowych i różaniec o godz. 16:00. Prowadzą Róże Różańcowe. 

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom Klikuszowej. Na obecny tydzień powierzam świątynię mieszkańcom Klikuszowej od nr 104A do 111A.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!