Ogłoszenia parafialne

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Niedziela, 10 kwietnia 2022

Niedziela Palmowa - wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami zagłębiania się w Misterium Paschalne poprzez czynny udział w bogatej liturgii.


Wielki Czwartek - o godz.10:00, - w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach - będzie sprawowana Msza Święta Krzyżma Świętego; podczas której pobłogosławione będą oleje używane do namaszczenia chorych i krzyżmo służące do namaszczenia podczas święceń kapłańskich, chrztu i bierzmowania. Duchowieństwo diecezjalne odnowi przyrzeczenia kapłańskie. Wszystkich zachęcamy do udziału w tej Mszy św., a zwłaszcza ministrantów i lektorów.

W naszym kościele Msza św., zwana Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej o godz.18:00 - na pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po obrzędach Wielkiego Czwartku, Pan Jezus zostanie przeniesiony do Ciemnicy i adoracja do godz.23:00. O godz. 21:00 wspólna Godzina Święta.


Wielki Piątek - dzień śmierci Pana Jezusa. Adoracja w Ciemnicy od godz. 8:00 do 18.00. Adoracja szkoły z Obidowej od godz. 9:00 do 10:00, a od godz. 10:00 do 11:00 adoracja szkoły z Lasku. Od godz. 11:00 do 12:00, adoracja szkoły z Klikuszowej, a od godz. 12:00 do 13:00, adoracja szkoły z Morawczyny. O godz. 15:00, w godzinie śmierci Pana Jezusa, Koronka do Bożego miłosierdzia i Droga Krzyżowa.

O godz.18:00 liturgia Męki Pańskiej; czytania, adoracja krzyża, Komunia św., przeniesienie Pana Jezusa do grobu i Gorzkie Żale. Adoracja przy Grobie Pańskim będzie przez całą noc z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę i będzie trwała do wieczornych ceremonii. Mieszkańców Morawczyny zapraszamy na 21:00, a z Obidowej na godz. 22:30. Na godz. 24:00 zapraszamy młodzież, a na godz. 1:00, mieszkańców Klikuszowej. Zaś na godz. 3:00 prosimy mieszkańców z Lasku, a na godz. 5:00 z Trutego. Bardzo gorąco prosimy, aby tradycja warty Strażaków przy grobie Chrystusa była podtrzymana. Dziękujemy za wszelkie wsparcie, przy różnych parafialnych uroczystościach. Bóg zapłać!

W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły. Całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby pełnoletnie aż do sześćdziesiątego roku życia nie mają dyspensy. Zachęcamy także pozostałych, zwłaszcza młodsze pokolenie, do zachowania tego postu. Niech towarzyszy nam modlitwa i skupienie i zaduma nad tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Ofiary składane przy grobie Pańskim są przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie.


Wielka Sobota - jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy święcić pokarmy. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani. Nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Zachowajmy w tym dniu post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych.

Poświęcenie pokarmów w kościele Klikuszowej: o godz.:10:00, 11:00, 12:00, 13:00 i 14:00; a o godz. 11:00 i 11:15 w Klikuszowej - Góra. W Obidowej o godz. 11:30. W Lasku, koło remizy, o godz. 12:00. W Trutym, o godz. 12:30, a w Morawczynie o godz. 13:30. Ministranci i lektorzy adorują w Wielki Czwartek i w ciągu dnia w Wielki Piątek.

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz.19:00 poświęceniem ognia, paschału, wody chrzcielnej, odnowieniem przyrzeczeń Chrztu św., Msza św. Przynosimy ze sobą także świece. Modlimy się o to, by w tym świętym Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, każdy z Was był obecny w tej świątyni.


Wielka Niedziela - REZUREKCJA o godz.7:00. Zapraszamy do licznego udziału. Po zakończeniu Mszy św., procesja eucharystyczna wokół kościoła. Proszę o uroczystą oprawę Mszy św. i całej procesji. Feretrony są wyrazem religijności każdej wspólnoty parafialnej i są pamięcią wiary poprzednich pokoleń. Proszę, aby zostały przygotowane i niesione w czasie tej uroczystej procesji. Zwracamy się z prośbą do wszystkich o pomoc w przygotowaniu tych uroczystości. Ogarnijmy też plac przykościelny.Przyjdźmy w strojach regionalnych. Kultywujmy piękną tradycję poprzednich pokoleń.

Kolejne Msze św. o godz. 9:30, Suma o godz. 11:30. a po południu o godz.17:00. Tradycyjnie przed tą Mszą św. Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Sakrament Chrztu św. będzie udzielany w drugi dzień Świąt Wielkanocnych na sumie o godz. 11:30. W drugi Dzień Świąt Wielkanocnych Mszy o godz. 17:00; zgodnie z tradycją, nie będzie.

Serdecznie dziękujemy za złożoną ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego z Róży Anny Pudzisz w kwocie 200 zł i wszystkim na składkę w czasie rekolekcji. Bóg zapłać!

Dziękujemy za sprzątanie kościoła parafianom z Trutego. Na obecny tydzień powierzamy nasz kościół dalej mieszkańcom Trutego; od nr 51. do 57B. Sprzątanie; po ceremoniach Wielkiej Soboty.

Niech czas: „Misterium Chrystusa Ukrzyżowanego, Pogrzebanego i Zmartwychwstałego” będzie przeżyty w łasce u Boga i ludzi.