Ogłoszenia parafialne

2. Niedziela Wielkiego Postu

Niedziela, 13 marca 2022

Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali w łasce u Boga i ludzi. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty, a także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji i nabożeństw pokutnych. W naszej parafii rekolekcje rozpoczną się od 5. niedzieli Wielkiego Postu.

Dzisiaj w Kościele przeżywamy niedzielę Ad Gentes- naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiara zbierana do puszek będzie przekazana na ten cel.

W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek w okresie wielkopostnym, w parafialnym kościele, drogę krzyżową po Mszy św. rannej odprawiają przewodnicy. O godz. 16:30, wspólna droga krzyżowa, a dla młodzieży o godz. 19:30. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 16:00. Bardzo prosimy o liczny udział w tych nabożeństwach.

W Morawczynie droga krzyżowa w piątek o godz. 18:00, a po niej Msza św., a w każdą niedzielę o godz. 8:30 Msza św. z kazaniem pasyjnym a po niej Gorzkie żale.

Nie żałujmy czasu, by trwać przy Chrystusowym Krzyżu - znaku zbawienia. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania.

Dziś przypada także 9. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Módlmy się za następcę Świętego Piotra, aby dla wszystkich był znakiem miłości Boga i wiernie prowadził Owczarnię Chrystusa na spotkanie z Najlepszym Pasterzem.

W przyszłą niedzielę składka na ogrzewanie. W ostatnim czasie PGNiG-e dostarczając gaz, podniosło prawie 700% cenę, za dostarczenie tego paliwa. Tylko rachunek za kościół i plebanię z salką katechetyczną wyniósł 25 954 zł. Z góry dziękujemy za otwartość serca. Bóg zapłać!

W tym tygodniu patronuje nam:
  • sobota, 19 marca – Święty Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, Opiekun Pana Jezusa.

Dziękujemy za sprzątanie kościoła parafianom z Lasku. Na obecny tydzień powierzamy naszą świątynię mieszkańcom Trutego; od nr 19. do 29 B. Sprzątanie w sobotę od godz. 9:00.


Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże