Ogłoszenia parafialne

2. Niedziela Zwykła

Niedziela, 16 stycznia 2022

Pod hasłem: "Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon", od 18 do 25 stycznia przebiegać będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie. Nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz całkowitego przywrócenia jedności wszystkich chrześcijan.

W piątek, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a sobotę, 22 stycznia - Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do domu Ojca. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.

W tym tygodniu patronują nam:
  • poniedziałek, 17 stycznia – Święty Antoni (III/IV w.), opat, który całe życie poświęcił pracy, modlitwie i pokucie;
  • środa, 19 stycznia – Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, opiekun ubogich, wielki czciciel Maryi i Serca Jezusowego;
  • piątek, 21 stycznia – Święta Agnieszka (III/IV w.), dziewica i męczennica.

Dziękujemy mieszkańcom Lasku. Na obecny tydzień powierzamy naszą świątynię dalej mieszkańcom Lasku od nr 117 do 127B. Sprzątanie w sobotę od godz. 9:00.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!