Ogłoszenia parafialne

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Sobota, 1 stycznia 2022

W pierwszy dzień Nowego Roku 2022. Kościół celebruje uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny,  całego świata i prośmy gorąco o ustanie pandemii.  Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego Narodu wynika, ze Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w chwilach trudnych. Wpatrujmy się w Nią, bo Ona nosiła pod swoim Sercem Źródło i Początek naszego życia, zbawienia - Jezusa Chrystusa. Prośmy Maryję, by zbawienie ofiarowane każdemu z nas nie zostało zmarnowane.

Dziś także obchodzimy Światowy Dzień Pokoju. Prośmy Boga, by uczynił z nas narzędzia swojego pokoju. W Nowym Roku Pańskim 2022. stańmy się „pokój czyniącymi”. Składka dzisiejszego dnia przeznaczona jest na Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.

W czwartek, 6 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana w naszej tradycji Świętem Trzech Króli. Porządek niedzielny. Uroczystość ta przypomina nam prawdę, że Bóg przyszedł na świat dla wszystkich i pragnie zbawienia każdego człowieka. Mędrcy podążający do Betlejem są reprezentantami narodów całej ziemi. Uczmy się od nich gorliwości i mądrości w szukaniu Boga. Prośmy o nowy zapał dla Kościoła w głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom.

Podczas Mszy św. poświęcimy kredę i kadzidło. Tą właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców; Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to podkreślić, że jak Oni, również i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia.

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest także, dniem modlitw dzieci i młodzieży w intencji misji. W to święto zbierane są ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Już dziś gorąco polecam tę składkę życzliwości Parafian.

U progu tego nowego kalendarzowego roku jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się źródłem życia Bożego w każdym z nas. Wszystkim Parafianom i Gościom i Polonii życzymy w nowym roku: wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia, wielu sukcesów i spełnienia wszystkich szlachetnych zamierzeń. Niech Bóg Wam w tym  A.D. 2022, błogosławi i udziela swej mocy każdemu z nas, parafii i wszystkim ludziom dobrej woli. Zaufajmy Bogu, a będzie szczęśliwy.


Szczęść Boże!