Ogłoszenia parafialne

Świętej Rodziny, Jezusa. Maryi i Józefa

Niedziela, 26 grudnia 2021

Dziś, w ostatnią niedzielę roku kalendarzowego, obchodzimy święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Naszą modlitwą otaczamy wszystkie rodziny, aby wzrastały w świętości, aby były środowiskiem umacniania wiary, nadziei i miłości oraz troski o każdego, szczególnie starszych i przeżywających życiowe trudności.

Jutro, 31 grudnia, przypada także wspomnienie świętego Sylwestra I papieżai zakończenie roku kalendarzowego 2021r. Podczas nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego o godz.17:00, podziękujemy Bogu, Dobremu Ojcu w Niebie za miniony czas, za dobro, którego w tym czasie doznaliśmy. Przeprosimy za wszelkie błędy i odejścia od miłości Boga. Będziemy prosili o dalsze błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami, parafią i nad naszą Ojczyzną i tymi, którzy się rozproszyli po całym świecie. Gorąco będziemy prosili u ustanie pandemii i zachowanie od wszelkich nieszczęść.

Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie Boga, wysławiamy” podczas nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny. Po nabożeństwie Msza św. dziękczynna na zakończenie starego roku. Na ten dzień jest udzielona dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i pokutnego charakteru.

W sobotę, 1 stycznia, przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Przez wstawiennictwo Bogurodzicy będziemy modlić się o pokój na świecie oraz wypraszać Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 2022. Za publiczny śpiew hymnu „O, Stworzycielu, Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny. Msze św. będą sprawowane według porządku niedzielnego. Przypominamy, że tego dnia obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej i powstrzymanie się od prac niekoniecznych (święto nakazane). Jest to jednocześnie pierwsza sobota miesiąca. Składka jest przeznaczona na Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się!

Od 27. grudnia, rozpocznie się w parafii wizyta duszpasterska. Ze względu na sytuację pandemiczną, ograniczy się ona do modlitwy i krótkiej rozmowy z duszpasterzem. Ufamy, że pozostawione kolędowe błogosławieństwo ochroni nasze domy, da także siłę na drodze chrześcijańskiego życia. Plan kolędy będzie dostępny na stronie internetowej.

W tym tygodniu patronują nam:
  • poniedziałek, 27 grudnia - Święty Jan Apostoł, brat Świętego Jakuba Większego, umiłowany uczeń Jezusa, autor Ewangelii, Księgi Apokalipsy oraz trzech listów;
  • wtorek, 28 grudnia – Święci Młodziankowie, dzieci zamordowane z rozkazu Heroda po narodzinach Zbawiciela.

Dziękujemy mieszkańcom Lasku. Na obecny tydzień powierzamy naszą świątynię dalej mieszkańcom Lasku od nr 97 do 102C. Sprzątanie w sobotę od godz. 9:00.


Niech ten czas przeżyty będzie w radości i pokoju.
Szczęść Boże!