Ogłoszenia parafialne

III Niedziela Adwentu ("Gaudete")

Niedziela, 12 grudnia 2021

Trzecia niedziela Adwentu wprowadza nas do drugiej części tego okresu, w którym zaczynamy bezpośrednie przygotowanie do świąt Narodzenia Pańskiego. Pan jest coraz bliżej. Czy w naszych sercach znajdzie odpowiednie miejsce, w którym mógłby się narodzić?

Dziś także rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin niech towarzyszy nam wielka modlitwa, która daje siłę każdej rodzinie.

Narodzenie Jezusa powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem. Zatem przypominamy jeszcze raz o przystąpieniu do sakramentu pojednania, zwłaszcza, jeśli ciążą nam jakieś trudne, od lat niezałatwione sprawy, by spotkać się z miłosiernym Bogiem. Ze względu na zaostrzenia sanitarne, spowiedź przed świętami Bożego Narodzenia, będzie tylko w gestii każdej z parafii. W przyszłą niedzielę w spowiedzi, będzie pomagał poproszony ksiądz, ale już dziś korzystajmy z możliwości spowiedzi.

W tych dniach grudnia naszą pamięcią sięgnijmy do bolesnych doświadczeń z najnowszej historii: 16 grudnia 1970 roku dokonano masakry robotników na Wybrzeżu, 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, a 16 grudnia tegoż roku dokonano pacyfikacji kopalni „Wujek” na Śląsku. W naszych modlitwach pamiętajmy o ofiarach tamtych dni.

Jan Paweł II mówił: „ (…) ogromna jest cena, jaką zapłacił naród polski za niepodległość, za prawo do istnienia, jako państwo. Przechowujemy w sercach tę świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej refleksji o Polsce, nad tym, jaką była, jaką jest i jaką powinna być”.

W przyszłą niedzielę składka za wywóz śmieci z cmentarza. Opróżnienie betonowego silosu na śmieci, kosztowało parafię 10 273 zł; w tym koparka i pracownicy. W tym roku parafia za śmieci zapłaciła już 22049zł. Wszystkim rodzinom, które do tej pory przyczyniły do jego utrzymania, składam gorące: Bóg zapłać! Zwłaszcza rodzinom, które zabierały śmieci do swoich domów i łączyły je ze swoimi, bez dodatkowych opłat.

W tym tygodniu patronują nam:
  • 13 XII - św. Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie wiary około 304 roku w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemniałych;
  • 14 XII - św. Jan od Krzyża, prezbiter, karmelita, żyjący w latach 1542-1591, jeden z największych mistyków i teologów duchowości, doktor Kościoła.

Dziękujemy mieszkańcom Lasku. Na obecny tydzień powierzamy naszą świątynię dalej mieszkańcom Lasku od nr 76B do 88. Sprzątanie w sobotę od godz. 9:00.


Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!