Ogłoszenia parafialne

32. Niedziela Zwykła

Niedziela, 7 listopada 2021

Dziś pierwsza niedziela listopadowa. Adoracja Najśw. Sakramentu po Każdej Mszy św. Jak wszystkie pozostałe niedziele w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność.

Do 8 listopadaduszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

We wtorek, 9 listopada, przypada rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, pierwszej katedry Rzymu (9 listopada 324 roku). Aż do niewoli awiniońskiej w XIV wieku mieszkało tu 161 kolejnych papieży, odbyło się pięć soborów powszechnych. Dopiero papież Grzegorz IX w 1377 roku przeniósł swą siedzibę do Watykanu. Nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”. Stąd, aż taka ranga tego święta.

W czwartek 11 XI wspominamy św. Marcina (316-397), żołnierza rzymskiego, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem wTours; pierwszy wyznawca nie męczennik w Kościele Zachodnim. Św. Marcin jest patronem naszego kościoła i całej naszej parafii. Sumę odpustową odprawi ks. prał. Władysław Zązel - rekolekcjonista wielkopostny. Porządek niedzielny.

Przygotowanie kościoła powierzamy mieszkańcom Lasku – pierwszej części. Wszyscy, każdy na swój sposób, może się włączyć w uświetnienie tej uroczystości.Po zakończeniu Mszy św.; procesja eucharystyczna wokół kościoła. Prosimy o uroczystą oprawę Mszy św.i całej procesji. Chorągwie i feretrony są wyrazem religijności każdej wspólnoty parafialnej i są pamięcią wiary poprzednich pokoleń. Prosimy, aby zostały przygotowane i niesione w czasie tej uroczystej procesji. To święto naszej parafii! Przyjdźmy w strojach regionalnych. Zapraszamy też kapelę góralską i chór. Kultywujmy piękną tradycję poprzednich pokoleń. Zachowajmy wszelkie środki bezpieczeństwa na czas dalej trwającej pandemii.

11 listopada, będziemy obchodzić też, narodowe Święto Niepodległości. Choć żyjemy już w wolnej Ojczyźnie, ciągle musimy pamiętać o potrzebie odrodzenia i dźwigania się narodu w wielu różnych wymiarach. Obok oficjalnych obchodów nasze kościoły i domy wypełnią się modlitwą za tych, którzy oddawali życie za wolność Polski, i za tych, którzy kształtują jej współczesność.

W tym tygodniu patronują nam:
  • w środę 10 listopada - św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła;
  • w piątek 12 listopada - św. Jozafat (1580-1623), biskup i męczennik;
  • w sobotę 13 listopada - Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), pierwsi męczennicy Polski, eremici, misjonarze.

Dziękujemy mieszkańcom Lasku za sprzątanie kościoła. Na obecny tydzień powierzamy naszą świątynię dalej mieszkańcom Lasku – pierwszej części. Przygotowanie kościoła przed odpustem, w środę, od godz. 9:00.


Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!