Ogłoszenia parafialne

Uroczystość Wszystkich Świętych

Poniedziek, 1 listopada 2021

Dziś Kościół wychwala Pana Boga za świętych i błogosławionych. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka. Radujemy się i wierzymy, że są w Domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w Niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy!

Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną w dniu Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny, mogą dostąpić łaski odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Ten odpust można zyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić "Ojcze nasz" i "Wierzę" oraz wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy.  (EI 29,1).

Przypominamy wszystkim, że dziś, w uroczystość Wszystkich Świętych nie wystarczy być tylko na cmentarzu, lecz trzeba uczestniczyć we Mszy św., bo jest to święto obowiązujące w sumieniu. Porządek niedzielny.

2. Listopada Kościół wspomina wszystkich wiernych zmarłych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół! My jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do Nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najrychlej mogli przebywać blisko Ojca w Niebie.

W Dzień Zaduszny. Msza św. o godz. 6:30, 7:00, 8:00 i o godz.17:00. W ciągu tygodnia, dziesięć minut, przed każdą Mszą św., modlimy się za zmarłych i czytamy wypominki.

Życzymy dobrego świętowania.
Szczęść Boże!