Ogłoszenia parafialne

11. Niedziela Zwykła

Niedziela, 13 czerwca 2021

Słowo Boże, które słyszymy w liturgii słowa, czasami może wydawać się nam jak drobne ziarno gorczycy, lecz jeśli padnie na podatny grunt naszego serca, wyrośnie z niego zaskakujący nas krzew, który da schronienie wielu. Nie odrzucajmy nigdy poruszeń serca, których źródłem jest słowo samego Boga. Niech pomaga nam nie tylko w głębszym przeżywaniu Eucharystii, lecz także uwrażliwia na natchnienia Ducha Świętego w codzienności.

11 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, biskupi zebrani na plenarnym zebraniu Konferencji Episkopatu uroczyście ponowili akt poświęcenia Polski Sercu Jezusa. Dziś na każdej Mszy św. zostanie on odnowiony w naszej parafii: „aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia”.

Nabożeństwo czerwcowe codziennie po Mszy św. wieczornej o godz.18:00. To już prawie połowa miesiąca, więc zapytam siebie, czy uczestniczę w nabożeństwach ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, czy modlę się Koroną do miłosierdzia Bożego czy korzystam z sakramentu pojednania. W zabieganym świecie nie można zgubić tego, co najistotniejsze - spraw duszy.

Rodzice młodzieży bierzmowanej złożyli ofiarę na kościół, w kwocie 1000 zł. Serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać!

W tym tygodniu patronuje nam:
  • - 14 VI - bł. Michał Kozal (1893 - 1943), biskup, męczennik w obozie w Dachau;
  • - 17 VI - św. Albert Chmielowski (1845 - 1916), zakonnik, odznaczał się heroiczną miłością.Uczy nas, że trzeba być „dobrym jak chleb”.

Bóg zapłać rodzicom bierzmowanych, za sprzątanie kościoła i jego obejścia. Dziękujemy także, za piękne przystrojenie naszej świątyni.Na obecny tydzień powierzamy mieszkańcom Klikuszowej od nr 96 do 104. Sprzątanie kościoła w sobotę, od godz. 9:00.


Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!