Ogłoszenia parafialne

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Niedziela, 23 maja 2021

Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy. Niech w naszym życiu umocnienie darami Ducha Świętego przynosi widoczne owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22-23), z których będą czerpać ci, których spotkamy w życiu codziennym. Dziś za uroczyste odśpiewanie hymnu O stworzycielu, Duchu, przyjdź oraz po wypełnieniu pozostałych warunków możemy zyskać odpust zupełny.

Jutro, w poniedziałek, 24 maja (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. W tym dniu Msze św. będą odprawiane o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. A w Morawczynie o godz. 18.00.

W środę, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym życiu.

W czwartek 27 maja pragniemy uczcić Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana, jedynego pośrednika u Ojca. Tego dnia będziemy się modlić o uświęcenie tych, których Chrystus zaprosił do kapłańskiej wspólnoty ze sobą przez sakrament święceń. Tę intencję będziemy polecać Bogu na Mszy Świętej o godz. 18.00.
Spotkanie dla rodziców młodzieży, która przystąpi do sakramentu bierzmowania 11 VI br., odbędzie się w najbliższy piątek - po Mszy św. wieczornej.

W tym tygodniu patronują nam:
  • w środę, 26 maja - św. Filip Nereusz (1515-1595), prezbiter;
  • w sobotę, 29 maja - św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), założycielka Sióstr Urszulanek.

Bóg zapłać mieszkańcom Klikuszowej, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół. Na obecny tydzień powierzamy świątynię mieszkańcom Klikuszowej od nr 79. do 84. Sprzątanie kościoła w sobotę, od godz. 900.


Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!