Ogłoszenia parafialne

Święto Chrztu Pańskiego

Niedziela, 10 stycznia 2021

Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, w ciągu roku. Jednak tradycyjnie przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.

Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także, aby zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi i za głoszenie innym Chrystusa.

Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, 18 stycznia rozpoczniemy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Włączmy się w to dzieło, poprzez osobistą modlitwę.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół... Na obecny tydzień powierzamy świątynię mieszkańcom Trutego od nr 65 C do 72A. Sprzątanie kościoła w sobotę, od godz. 9.oo.


Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!