Ogłoszenia parafialne

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Piątek, 1 stycznia 2021

W pierwszy dzień Nowego Roku 2021. Kościół celebruje uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny,  całego świata i prośmy gorąco o ustanie pandemii.  Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego Narodu wynika, ze Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w chwilach trudnych. Wpatrujmy się w Nią, bo Ona nosiła pod swoim Sercem Źródło i Początek naszego życia, zbawienia - Jezusa Chrystusa. Maryja od początku trwała przy danym Bogu słowie, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, by zbawienie ofiarowane każdemu z nas nie zostało zmarnowane. 

Dziś także obchodzimy Światowy Dzień Pokoju. Prośmy Boga, by uczynił z nas narzędzia swojego pokoju. W Nowym Roku Pańskim 2021. stańmy się „pokój czyniącymi”. Składkadzisiejszego dnia przeznaczona jest na Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. 
W środę, 6 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana w naszej tradycji Świętem Trzech Króli. Uroczystość ta przypomina nam prawdę, że Bóg przyszedł na świat dla wszystkich i pragnie zbawienia każdego człowieka. Mędrcy podążający do Betlejem są reprezentantami narodów całej ziemi. Uczmy się od nich gorliwości i mądrości w szukaniu Boga. Prośmy o nowy zapał dla Kościoła w głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom.

Podczas Mszy św. poświęcimy kredę i kadzidło. Tą właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców; Kacpra,Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to podkreślić, że jak Oni, również i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. 

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest także, dniem modlitw dzieci i młodzieży w intencji misji. W to święto zbierane są ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Już dziś gorąco polecam tę składkę życzliwości Parafian.

U progu tego nowego kalendarzowego roku jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się źródłem życia Bożego w każdym z nas. Wszystkim Parafianom i Gościom i Polonii życzymy w nowym roku: wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia, wielu sukcesów i spełnienia wszystkich szlachetnych zamierzeń. Niech Bóg Wam w tym - AD 2021 - błogosławi i udziela swej mocy, w tym trudnym czasie, jaki nadal przeżywamy.

Szczęść Boże!