Ogłoszenia parafialne

13. Niedziela zwykła

Niedziela, 28 czerwca 2020

Kończy się czerwiec - miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jednak nadal pamiętajmy o powinności wynagradzania Bożemu Sercu za popełniane grzechy, za wszelkie zniewagi i nasze braki w wierze, nadziei i miłości. Zakończenie nabożeństw czerwcowych we wtorek.

Jutro, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W kalendarzu liturgicznym czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również papieża Franciszka - Piotra naszych czasów.

W środę, 1 lipca, bierzmowanie w naszej parafii. Na Mszy św. o godz. 18.oo., Ks. Infułat Stanisław Olszówka, udzieli pięćdziesięciu młodym ludziom, sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej. Przygotowania rozpoczęły się już w piątek. Trwa Triduum modlitewne, przygotowujące do tej uroczystości. Obecność kandydatów obowiązkowa. Spowiedź przed tą uroczystością we wtorek, 30 czerwca, od godz. 17.oo.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek od godz. 17.3o spowiedź przed pierwszym piątkiem i Msza św. o godz. 18.oo. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 17.oo, a godz.18.oo, Msza św. W kaplicy w Morawczynie spowiedź od godz. 19.15. i Msza św.

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną, tylko za zgodą chorego i rodziny, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i zgłoszeniu tego faktu w zakrystii, w piątek od godz. 9.oo.

Przypominamy i prosimy o noszeniu maseczek ochronnych w kościele, zgodnie z rozporządzeniami, na czas dalej trwającej pandemii koronawirusa COVID-19.

W tym tygodniu patronuje nam:
- 3 VII - św. Tomasz Apostoł, zwany Didymos, o przydomku „niewierny”, patron Indii i Portugalii,

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom Klikuszowej. Na obecny tydzień powierzamy świątynię, mieszkańcom Klikuszowej od nr 209D do 218. Sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9.oo.


Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!