Ogłoszenia parafialne

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Niedziela, 7 czerwca 2020

Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w niepojętą tajemnicę Boga. Jej wielkość przerasta nasze umysły, ale jednocześnie budzi zaufanie. Wszystko, co czynimy w życiu, czyńmy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, powierzając w ten sposób każdy nasz szlachetny zamysł wszechmocy Pana Boga.

W czwartek, 11 czerwca, uczestniczyć będziemy w kolejnej niepojętej tajemnicy na¬szej wiary. Jest nią uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało. Dziękując Bogu za bezcenny dar Eucharystii, upraszać będziemy potrzebne błogosławieństwo światu, Kościołowi, Parafii.Gorąco będziemyprosić Bogao ustanie pandemii i zachowanie od wszelkich nieszczęść.
Kultywujmy piękną tradycję poprzednich pokoleń. Prosimy, by kapela góralska uświetniła tę wielką uroczystość, a OSP prosimy o pomoc w zabezpieczeniu całej trasy procesji.Po Mszy św. o godz. 9.3o wyruszy ta uroczysta procesja.
Pójdziemy drogą prowadzącą w stronę starego cmentarza, a od domu P. Talaga będziemy się kierować w stronę Zakopianki. Następnie przejdziemy trotuarem kierując się w stronę parkingu przykościelnego.
Ołtarz I będzie koło domu P. Talega - o przygotowanie prosimy mieszkańców Obidowej; Ołtarz II będzienad garażami P. Żądło - o przygotowanie prosimy mieszkańców Klikuszowej; Ołtarz III będzie na parkingu przykościelnym - o przygotowanie tego ołtarza prosimy mieszkańców Lasku; Ołtarz IV będzie przy Grocie Matki Bożej - prosimy, aby ten ołtarz przygotowali mieszkańcy Trutego.
Na zakończenie procesji będzie jeszcze możliwość uczestniczenia we Mszy św. Tradycyjnie, składka z tego dnia przeznaczona jest na budownictwo sakralne.

Procesje eucharystyczne wokół naszego kościoła będą odbywały się codziennie po Mszy św.wieczornej, przez całą tzw. oktawę Bożego Ciała.

Dziś I Komunia dzieci z Morawczyny i Klikuszowej. W przyszłą niedzielę, 14. czerwca, na Mszy św. o godz.13.00, przeżywać będziemy uroczystość I Komunii św. dzieci z Lasku. Spowiedź przed tą uroczystością w sobotę od godz. 16.00

W tym tygodniu patronują nam:
  • 8 VI - św. Jadwiga (1374-1399), królowa, która poświęciła swe życie dla narodu polskiego i litewskiego.
  • 13 VI - św. Antoni z Padwy (1195-1231), franciszkański prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najbardziej czczonych i kochanych świętych.

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, rodzicom dzieci pierwszokomunijnych z Klikuszowej. Na obecny tydzień powierzamy świątynię rodzicom pierwszokomunijnym z Lasku. Sprzątanie kościoła w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!