Ogłoszenia parafialne

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Niedziela, 5 kwietnia 2020

Niedziela Palmowa - wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami zagłębiania się w Misterium Paschalne poprzez udział w bogatej liturgii.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami państwowymi, abp. Metropolita Krakowski postanawia, że w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć:
a) do dnia 11 kwietnia 2020 r. - maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę;
b) od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania - maksymalnie 50 osób, wliczając w to uczestników i sprawujących posługę.

Jeśli pojawią się nowe przepisy państwowe,dotyczące zgromadzeń religijnych, należy się do nich dostosować i uwzględnić je w praktyce duszpasterskiej.

Wielki Czwartek - W naszym kościele Msza św., zwana Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej o godz.18.oo - na pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po obrzędach Wielkiego Czwartku, Pan Jezus zostanie przeniesiony do Ciemnicy i cicha adoracja do 21.oo.

Wielki Piątek- dzień śmierci Pana Jezusa. Adoracja w Ciemnicy od godz. 8.oo, a ogodz. 15.oo, w godzinie śmierci Pana Jezusa, Koronka do Bożego miłosierdzia i Droga Krzyżowa.
O godz.18.oo liturgia Męki Pańskiej; czytania, adoracja krzyża, Komunia św., przeniesienie Pana Jezusa do grobu. Adoracja przy Grobie Pańskim będzie do 21.oo. Rano od godz. 8.oo i będzie trwała do wieczornych ceremonii.
W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły. Całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby pełnoletnie aż do sześćdziesiątego roku życia nie mają dyspensy. Zachęcamy także pozostałych, zwłaszcza młodsze pokolenie, do zachowania tego postu. Niech towarzyszy nam modlitwa i skupienie i zaduma nad tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii.

Wielka Sobota - jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani. Nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Zachowajmy w tym dniu post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych.

Poświęcenie pokarmów: Abp. Marek Jędraszewski poleca: aby, nie organizować tradycyjnego święcenia pokarmów. Obrzędbłogosławieństwastołu;przeduroczystymposiłkiemw Niedzielę ZmartwychwstaniaPańskiego, będzie dostępny na stronie internetowej naszej parafii.

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz.18.oo poświęceniem ognia, paschału, wody chrzcielnej, odnowieniem przyrzeczeń Chrztu św.

Wielka Niedziela - Msza św. o godz. 7.oo., bez procesji rezurekcyjnej, zgodnie z rozporządzeniem wewnątrz kościelnym. Kolejne Msze św. o godz. 9.3o, Suma o godz. 11.3o. a po południu o godz.17.oo. Tradycyjnie przed tą Mszą św. Koronka do Miłosierdzia Bożego.W drugi Dzień Świąt Wielkanocnych Mszy św. o godz. 17.oo, zgodnie z tradycją, nie będzie.

Msze św. ranne w ciągu tygodnia będą o godz. 7.oo. O godz. 6.3o wystawienie Najśw. Sakramentu, a przed błogosławieństwem odśpiewamy suplikacje, prosząc o ustanie zarazy i zachowanie od wszelkich nieszczęść.

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom Klikuszowej. Na obecny tydzień powierzamy świątynię, mieszkańcom Klikuszowej od nr 163A do 170. Sprzątanie kościoła wyjątkowo w środę, od godz. 15.00.

Niech czas: „Misterium Chrystusa Ukrzyżowanego, Pogrzebanego i Zmartwychwstałego” będzie przeżyty w łasce u Boga i ludzi!
Szczęść Boże!