Ogłoszenia parafialne

5. Niedziela Wielkiego Postu

Niedziela, 29 marca 2020

Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu, zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Do dziś towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej.

Przyszła niedziela, 5. kwietnia, jest już Niedzielą Męki Pańskiej, Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu.

W zakrystii można nabyć baranki na stół wielkanocny. W ten osób Caritas Archidiecezji Krakowskiej stara się, by tradycję stawiania na wielkanocnym stole baranka, połączyć z troską o najbardziej potrzebujących.

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.

Zachęcamy wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji medialnych, zwłaszcza w niedziele oraz podczas Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkiej Nocy. Nauki rekolekcyjne, które prowadzi ks. Zbigniew, są dostępne na Facebooku.

Modlimy się za tych, którzy pełniąc swą publiczną służbę, stają na pierwszej linii zmagań o nasze zdrowie i życie. Ufamy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

Msze św. ranne w ciągu tygodnia będą o godz. 7.00. O godz. 6.30 wystawienie Najśw. Sakramentu, a przed błogosławieństwem odśpiewamy suplikacje, prosząc o ustanie zarazy i zachowanie od wszelkich nieszczęść. W czasie adoracji zapraszamy do spowiedzi, przestrzegając wszelkich zaleceń. Msza św. wieczorna z wstawieniem Najśw. Sakramentu i spowiedzią, po zmianie czasu o godz. 18.00.

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom Klikuszowej. Na obecny tydzień powierzamy świątynię, mieszkańcom Klikuszowej od nr 157A do 163. Sprzątanie kościoła w sobotę, od godz. 9.00.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!