Ogłoszenia parafialne

Święto Chrztu Pańskiego

Niedziela, 12 stycznia 2020

Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, w ciągu roku. Jednak tradycyjnie przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.

Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także, aby zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi i za głoszenie innym Chrystusa.

Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, w najbliższąsobotę rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Włączmy się to dzieło poprzez osobistą modlitwę.

Trwa wizyta duszpasterska w naszej parafii. Przeżywajmy te odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i rozmowy z duszpasterzem. Plan wizyty duszpasterskiej na bieżący tydzień:
 • 13 I 2020, Poniedziałek
  Lasek od nr 86A (Szewczyk) do nr 43A (Skotnicki)
  Klikuszowa od nr 61 (Żółtek) do Zakopianki oraz cała „Szewczykówka”
 • 15 I 2020, Środa
  „Stawy”, „Rynek” oraz domy koło kościoła i nad kościołem
 • 18 I 2020 Sobota
  Lasek od nr 41 (Król) do końca Lasku

W tym tygodniu patronują nam:
 • 17 I - św. Antoni (1195-1231), opat, egipski pustelnik,
 • 19 I - św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom Klikuszowej. Na obecny tydzień powierzamy świątynię, mieszkańcom Klikuszowej od nr 58 do 65. Sprzątanie kościoła w sobotę, od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!