Ogłoszenia parafialne

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Niedziela, 8 kwietnia 2018

Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.).

Także dzisiaj rozpoczyna się w Kościele Tydzień Miłosierdzia. Nie zapominajmy też, że źródłem naszej radości i mocy do ciągłego trwania przy Chrystusie jest Boże miłosierdzie. Zmartwychwstały Pan Jezus nie rozlicza Piotra z trzykrotnego zaparcia się Go, ale trzykrotnie pyta o miłość. Dlatego Kościół przypomina, ze jest jeszcze czas na spowiedź świętą i Komunię wielkanocną.

Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia, Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się poprzez nasz pełny udział w Eucharystii.

We wtorek, 10 kwietnia, w sposób szczególny módlmy się w intencji Ojczyzny o jedność i pojednanie w naszym narodzie, oraz w intencji 96 ofiar lotniczej katastrofy pod Smoleńskiem i za pomordowanych z rąk hitlerowskiego i sowieckiego okupanta.

Jutro będziemy świętować przeniesioną z Wielkiego Tygodnia uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte o godz. 6.3o i 18.oo. Uroczystość ta od lat obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Chcemy otoczyć modlitwą każde poczęte dziecko i jego rodziców. W tym dniu będzie można złożyć przyrzeczenie, trwającej 9 miesięcy modlitwy duchowej adopcji dziecka poczętego.

Spotkanie grupy dziecięcej „Mały Apostoł” w sobotę o godz. 14.oo, a próba scholii dziecięcej o godz.15.oo w salce parafialnej. Serdecznie zapraszamy.

W dniu wczorajszym, w Ludźmierzu, zostało wyświęconych sześciu starszych ministrantów, do posługii lektora w naszej wspólnocie parafialnej. Serdecznie im gratulujemy.

W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie z Sołtysami. Serdecznie zapraszam. Spotkanie odbędzie się na plebanii.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!