Ogłoszenia parafialne

3. Niedziela Zwykła

Niedziela, 21 stycznia 2018

Z całym Kościołem trwamy w tradycyjnej modlitwie o jedność chrześcijan. Niestrudzenie o potrzebie tej modlitwy przypominał nam Święty Jan Paweł II. Będąc we Wrocławiu powiedział: „Proszę o wspólne świadectwo składane przed światem Chrystusowi. W imię Chrystusa proszę! Zwracam się najpierw do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego […]. Ośmielam się prosić również was, umiłowani Bracia i Siostry z innych Kościołów […]. W imię Jezusa proszę o wspólne chrześcijańskie świadectwo. Europa potrzebuje nas wszystkich zebranych solidarnie wokół Krzyża i Ewangelii”. W to nawoływanie Kościoła włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w budowanie jedności, w dzieło ekumenizmu.

W czwartek, 25 stycznia obchodzimy święto nawrócenia świętego Pawła, upamiętniające wydarzenia pod Damaszkiem, gdy Pan Jezus ukazał się prześladowcy chrześcijan, Szawłowi, który odtąd stał się największym apostołem pogan, Pawłem. W wezwaniu, jakie kieruje Chrystus także do nas, trzeba zwrócić uwagę na dwie sprawy: nawrócenie i wiarę w to, co jest zawarte w Ewangelii. Chrystusowi chodzi o to, byśmy nawracając się, zaczęli żyć zgodnie z wymaganiami Ewangelii, a zerwali z chrześcijaństwem sprowadzającym się tylko do obecności na Mszy świętej, często „od wielkiego dzwonu”.

Zapraszamy na kolejny, piątkowy „Wieczór Chwały”, połączony ze śpiewem kolęd. Rozpoczniemy od Mszy św. o godz.18.oo. Po Eucharystii adoracja Najświętszszego Sakramentu.

Od przyszłej niedzieli 29 stycznia, rozpoczniemy 40-godzinne nabożeństwo poprzedzające Wielki Post. Przez trzy kolejne niedziele po każdej Mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i trwać będzie do następnej Mszy św. Po sumie adoracja do Mszy św. o godz. 17.oo. Harmonogram adoracji będzie podobny jak w ubiegłe lata. Po sumie adorować będą Róże Różańcowe. O godz.15.oo koronka i litania do Miłosierdzia Bożego. Ta adoracja niech zgromadzi młodzież przygotowującą się do bierzmowania i dzieci ze szkoły podstawowej. O godz.16.15 różaniec za zmarłych i zakończenie adoracji Mszą św. o godz.17.oo.

W najbliższą sobotę, po Mszy św. wieczornej, rozstrzygnięcie konkursu szopek rodzinnych i wręczenie nagród.

Zakończyła się wizyta duszpasterska w naszej parafii. Dziękujemy za wspólną modlitwę i życzliwe przyjęcie. Każdy z nas przekazuje 25% ofiar z kolędy na cele wyznaczone przez Kurię, a także 1200zł na Bratnią Pomoc i wyznaczoną ofiarę 1440zł. na Seminarium Duchowne w Krakowie. Bóg zapłać!

Sołtysi parafii Klikuszowa, proszą o wsparcie finansowe dla pogorzelców z Nowej Białej. Ofiary będą zbierane 28 stycznia 2018r. po każdej Mszy św. przy naszym kościele.

W tym tygodniu patronują nam:
  • 24 I - św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup Genewy w Szwajcarii, gorliwy misjonarz zabiegający o nawrócenie protestantów, propagator życia duchowego wśród świeckich, ogłoszony Doktorem Kościoła i patronem dziennikarzy.
  • 25 I - św. Paweł Apostoł (I w.), nawrócony prześladowca pierwszych chrześcijan, gorliwy głosiciel Ewangelii wśród pogan.
  • 26 I - święci Tymoteusz i Tytus (I w.), towarzysze wypraw misyjnych św. Pawła Apostoła, a następnie biskupi i męczennicy za wiarę.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia. Szczęść Boże!