Ogłoszenia parafialne

23. Niedziela zwykła

Niedziela, 10 września 2017

We wrześniu w sposób szczególny modlimy się za dzieci, młodzież i wychowawców. W nadchodzącym tygodniu będzie ku temu specjalna okazja, bo w poniedziałek, 18 września przypada święto Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci, nadal jest on czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii przez jego wstawiennictwo będziemy prosić o świętość dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłości naszego Narodu i Kościoła. W tym dniu zapraszamy dzieci i młodzież na Mszę św. O godz. 18:00.
 
Jutro, 11 września, przypada rocznica tragicznych zamachów w Nowym Jorku. Dokładnie 16 lat temu z powodu nienawiści, chęci zemsty i odwetu zginęło tylu niewinnych ludzi. A Chrystus nieustannie poucza nas: „Błogosławieni ubodzy w duchu …, błogosławieni cisi…, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości…, błogosławieni miłosierni…, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój.” Prośmy i prawdziwy Boży pokój w naszych rodzinach, w naszej wspólnocie parafialnej, w naszej ojczyźnie i na całym świecie.
 
W czwartek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem 0 znakiem męki i śmieci naszego Odkupiciela. Jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie! Krzyż jest także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy też, że Chrystusowym Krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas Eucharystii Chrystus ponawia swoją Paschalną Ofiarę „za życie świata”. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża.
 
W tym tygodniu, w piątek, 15 września, jeszcze jedno maryjne wspomnienie liturgiczne – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Matka Boża od chwil poczęcia aż po Krzyż na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy Chrystusie, naszym Zbawicielu, nawet poprzez tak bolesne tajemnice. Uczmy się od Niej wiary, nawet wtedy gdy dotyka nas potęga zła.
 
A w przyszłą niedzielę, 17 września, w rocznicę napaści Związku radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.
 
W tym tygodniu patronują nam:
  • 13 IX – św. Jan Chryzostom (ok. 349 - 407), biskup i doktor Kościoła, który zasłynął jako wielki obrońca czystości wiary i moralności, kaznodzieja i pisarz, obrońca ubogich (wspomnienie obowiązkowe)
  • 6 IX – św. Korneliusz, papież, i św. Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku (wspomnienie obowiązkowe).
Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.

Szczęść Boże!
Ks. Stanisław Szklany
proboszcz