Ogłoszenia parafialne

3. Niedziela Wielkiego Postu

Niedziela, 15 marca 2020

Dziś trzecia niedziela Wielkiego Postu. Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Msze św. i nabożeństwa wielkopostne, będą dalej, według ustalonego porządku.

W czwartek 19 marca, będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa. Spełnił on szczególną rolę wobec Pana Jezusa, będąc Jego opiekunem. W tym dniu będziemy się modlić za ojców i opiekunów rodzin. Niech św. Józef wyprasza każdemu z nich łaskę dobrego spełniania powierzonych mu obowiązków troski o rozwój i świętość własnej rodziny i innych osób powierzonych ich opiece. Wstawiennictwu św. Józefa będziemy również powierzać wszystkie osoby noszące Jego imię, a szczególnie ks. Józefa. Życzymy wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej w pracyduszpasterskiej i katechetycznej na rzecz naszej wspólnoty parafialnej. Szczęść Boże!

Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed koronawirusem i innymi chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Módlmy się o zdrowie dla chorych i tych, którzy się nimi opiekują; lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o szybkie wygaśnięcie epidemii.

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom Klikuszowej. Na obecny tydzień powierzamy świątynię, mieszkańcom Klikuszowej od nr 136 do 143. Sprzątanie kościoła w sobotę, od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!