Ogłoszenia parafialne

2. Niedziela Wielkiego Postu

Niedziela, 8 marca 2020

Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali w łasce u Boga i ludzi. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania. 

W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek w okresie wielkopostnym, drogę krzyżową po Mszy św. rannej odprawiają przewodnicy. O godz. 16.3o, wspólna droga krzyżowa, a dla młodzieży o godz. 19.3o. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 16.oo. Bardzo prosimy o liczny udział w tych nabożeństwach. 

W Morawczynie droga krzyżowa w piątek po Mszy św. o godz. 18.oo, a w każdą niedzielę o godz. 8.3o Msza św. z kazaniem pasyjnym a po niej Gorzkie żale. Nie żałujmy czasu, by trwać przy Chrystusowym Krzyżu -, znaku zbawienia. Niech ten Krzyż przypomina, że największą wartością w życiu jest miłość płynąca z tego właśnie Krzyża: „W krzyżu miłości nauka”.

Dzisiaj w Kościele przeżywamy niedzielę Ad Gentes - naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiara zbierana do puszek będzie przekazana na ten cel.

Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w swojej modlitwie, zwłaszcza o utrudzonych matkach wielodzietnych rodzin, o opiekujących się chorymi i niedołężnymi, a także o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

W przyszłą niedzielę, 15.marca, będzie tzw. „kopertówka”. Celem kolejnej inwestycji jest: położenie kostki granitowej wokół kościoła. Z góry składamy serdeczne Bóg Zapłać! 

W piątek, 13 marca, przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy. 

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom Klikuszowej. Na obecny tydzień powierzamy świątynię, mieszkańcom Klikuszowej od nr 128 do 135. Sprzątanie kościoła w sobotę, od godz. 9.oo. 


Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!