Ogłoszenia parafialne

1. Niedziela Wielkiego Postu

Niedziela, 1 marca 2020

Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Kończą się trwające od Środy Popielcowej, Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa św. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych, by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”.

W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek w okresie wielkopostnym, w parafialnym kościele,drogę krzyżową po Mszy św. rannej odprawiają przewodnicy. O godz. 16.3o, wspólna droga krzyżowa, a dla młodzieży o godz. 19.3o. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 16.oo. Bardzo prosimy o liczny udział w tych nabożeństwach.

W Morawczynie droga krzyżowa w piątek po Mszy św. o godz. 18.oo, a w każdą niedzielę o godz. 8.3o Msza św. z kazaniem pasyjnym a po niej Gorzkie żale. Nie żałujmy czasu, by trwać przy Chrystusowym Krzyżu -, znaku zbawienia. Niech ten Krzyż przypomina, że największą wartością w życiu jest miłość płynąca z tego właśnie Krzyża: „W krzyżu miłości nauka”.

Za tydzień, w drugą niedzielę Wielkiego Postu przypada Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy. Tego dnia będziemy zbierać do puszek ofiary na ogólnopolski Fundusz Misyjny.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek,zapraszamy uczniów klasyósmej na Mszę św. o godz. 17.oo i konferencję, w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. Od godz. 16.oo spowiedź św. Obecność obowiązkowa.

W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 16.oo, a godz.17.oo Msza św. W kaplicy w Morawczynie spowiedź od godz. 18.15. Po spowiedzi Msza św.

Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną, w piątek od godz. 9.oo. W pierwszą sobotę prośmy o oparcie dla naszej wiary, przez Niepokalane Serce Maryi. Różaniec i zmianka tajemnic różańcowych; od godziny 16.3o.

Dzisiejsza składka jest przeznaczona na Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, Parafia przesyła ją na konto Centrum. Bóg zapłać za ofiarę serca!


Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom Klikuszowej. Na obecny tydzień powierzamy świątynię, mieszkańcom Klikuszowej od nr 118A do 127A. Sprzątanie kościoła w sobotę, od godz. 9.oo.


Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!