Ogłoszenia parafialne

24. Niedziela zwykła

Niedziela, 15 września 2019

Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Środków Masowego Przekazu. We współczesnym świecie media mają ogromną siłę, bo zawładnęły wyobraźnią niemal wszystkich ludzi. Ale to każdy z nas bierze na siebie odpowiedzialność, jak wykorzysta myśli, które z nich płyną. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla nas i pracowników mediów, by triumfowała prawda i dobro.

We wrześniu szczególnie modlimy się za dzieci, młodzież i wychowawców. W nadchodzącym tygodniu będzie ku temu specjalna okazja, bo, 18 września, przypada święto Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci, nadal jest on czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii przez jego wstawiennictwo będziemy prosić o świętość dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego Narodu i Kościoła.

W sobotę, 21 września, obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo będziemy się modlić o to, abyśmy jak on, zajęci sobą i własnymi sprawami, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. Podczas tej Eucharystii będziemy dziękować Panu Bogu za dar naszego powołania do wspólnoty Kościoła.

Na dobre rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Prosimy, aby dla dzieci, młodzieży, ale i rodziców, katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże. Zachęcamy jeszcze raz do odważnego rozglądania się, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego, dla umacniania swojej przyjaźni z Panem Bogiem. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej pracy.

Dnia 17 września przypada kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Wspominamy wszystkich poległych na Wschodzie, deportowanych i zamęczonych na Syberii i w innych miejscach kaźni. Prosimy miłosiernego Boga o pokój i zgodę między narodami.

Spotkanie z rodzicami pierwszokomunijnymi - w środę po Mszy św. wieczornej. Tym spotkaniem rozpoczynamy przygotowanie do uroczystości I Komunii św., która będzie w trzecią niedzielę maja.

W tym tygodniu patronują nam:
  • 16 IX - św. Korneliusz (zm. ok. 253), papież, i św. Cyprian (210-258), biskup;
  • 18 IX - św. Stanisław Kostka (1550-1568), młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży;
  • 20 IX - święci Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze, męczennicy Kościoła koreańskiego z lat 1839 - 1867;
  • 21 IX - św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii.

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom Trutego. Na obecny tydzień powierzamy świątynię mieszkańcom Trutego do nr 79 do 90. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.oo.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!