Ogłoszenia parafialne

3. Niedziela Wielkanocna

Niedziela, 5 maja 2019

Dziś trzecia niedziela Wielkanocy, a zarazem pierwsza niedziela miesiąca. Wchodzimy dalej w maryjny miesiąc maj. Codziennie gromadzimy się na Eucharystii i na majowym nabożeństwie. Tyle ważnych spraw mamy do omodlenia przed obliczem Matki Bożej. W Jej szkole uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. W parafialnym kościele, nabożeństwo majowe będziemy celebrowali codziennie po Mszy św. o godz. 18.oo, a w niedzielę i święta o godz.16.3o. Zadbajmy też o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Zapraszamy do naszej świątyni i licznego udziału w tych majowych nabożeństwach.

Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa staje się naszym udziałem dzięki świadectwom przekazanym nam na kartach Nowego Testamentu. Rozpoczynający się dzisiaj Tydzień Biblijny jest dla nas zachętą do częstszego sięgania po Pismo Święte, które jest niewyczerpanym źródłem mądrości i przewodnikiem na drogach wiary.

Już wkrótce z królewskiego Krakowa na całą Polskę popłynie wdzięczny głos Kościoła, dziękującego Bogu za świętego Stanisława, biskupa i męczennika, Patrona Polski. Niech środowa uroczystość będzie dniem odnowienia naszej troski o Ojczyznę, co powinno się wyrażać w pracy dla jej rozwoju oraz w gorliwej modlitwie. Zachęca nas do tego święty Paweł, prosząc: „módlcie się za wszystkich!”. Procesja św. Stanisława BM z Wawelu na Skałkę w przyszłą niedzielę o godz.9.oo.

6 maja, wspominamy św. Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Ich wstawiennictwu będziemy polecać wszystkich powołanych do pracy w Winnicy Pańskiej.

W poniedziałek, 6. maja, po nabożeństwie majowym, odbędzie się pierwsza próba dla dzieci, które przygotowują się do Komunii św. Natomiast w sobotę, na godz. 10.30. zapraszamy młodzież - także na próbę, przed przyjęciem bierzmowania. Obecność obowiązkowa.

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom Lasku od nr 97 do 102 C. Na obecny tydzień powierzamy świątynię mieszkańcom Lasku od nr 104 do 109. Sprzątanie w sobotę od godz. 9.00.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!