Ogłoszenia parafialne

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Niedziela, 14 kwietnia 2019

Niedziela Palmowa - wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami zagłębiania się w Misterium Paschalne poprzez czynny udział w bogatej liturgii.

Wielki Czwartek - rano w Łagiewnikach - w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - będzie sprawowana Msza Święta Krzyżma Świętego; podczas której pobłogosławione będą oleje używane do namaszczenia chorych i krzyżmo służące do namaszczenia podczas święceń kapłańskich, chrztu i bierzmowania. Duchowieństwo diecezjalne odnowi przyrzeczenia kapłańskie. Wszystkich zachęcamy do udziału w tej Mszy św., a zwłaszcza ministrantów i lektorów.

W naszym kościele Msza św., zwana Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej o godz.18.oo - na pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po obrzędach Wielkiego Czwartku, Pan Jezus zostanie przeniesiony do Ciemnicy i adoracja do godz.23.oo. O godz. 21.oo wspólna Godzina Święta.

Wielki Piątek- dzień śmierci Pana Jezusa. Adoracja w Ciemnicy od godz. 7.oo do 18.oo. Adoracja szkoły z Obidowej od godz. 9.oo do 10.oo, a od godz. 10.oo do 11.oo adoracja szkoły z Lasku. Od godz. 11.oo do 12.oo, adoracja szkoły z Klikuszowej, a od godz. 12.oo do 13.oo, adoracja szkoły z Morawczyny. O godz. 15.oo, w godzinie śmierci Pana Jezusa, Koronka do Bożego miłosierdzia i Droga Krzyżowa.

O godz.18.oo liturgia Męki Pańskiej; czytania, adoracja krzyża, Komunia św., przeniesienie Pana Jezusa do grobu i Gorzkie Żale. Adoracja przy Grobie Pańskim będzie przez całą noc z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę i będzie trwała do wieczornych ceremonii. Mieszkańców Morawczyny zapraszamy na 21.oo, a z Obidowej na godz. 22.3o. Na 24.oo zapraszamy młodzież, a na godz. 1.oo, mieszkańców Klikuszowej. Zaś na godz. 3.oo prosimy mieszkańców z Lasku, a na godz. 5.oo z Trutego.Bardzo gorąco prosimy, aby tradycja warty Strażaków przy grobie Chrystusa była podtrzymana.

W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły. Całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby pełnoletnie aż do sześćdziesiątego roku życia nie mają dyspensy. Zachęcamy także pozostałych, zwłaszcza młodsze pokolenie, do zachowania tego postu. Niech towarzyszy nam modlitwa i skupienie i zaduma nad tajemnicą Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Ofiary składane przy grobie Pańskim są przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

Wielka Sobota - jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, kiedy przyjdziemy święcić pokarmy. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani. Nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Zachowajmy w tym dniu post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych.

Poświęcenie pokarmów w kościele Klikuszowej: o godz.:10.oo, 11.oo, 12.oo, 13.oo i 14.oo, a o godz. 11.oo i 11.15 w Klikuszowej - Góra. W Obidowej o godz. 11.3o. W Lasku, koło remizy, o godz. 12.oo. W Trutym, o godz. 12.3o, a w Morawczynie o godz. 13.oo. Ministranci i lektorzy adorują w Wielki Czwartek i w ciągu dnia w Wielki Piątek.

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz.18.oo poświęceniem ognia, paschału, wody chrzcielnej, odnowieniem przyrzeczeń Chrztu św., Msza św. Przynosimy ze sobą także świece. Modlimy się o to, by w tym świętym Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, każdy z Was był obecny w tej świątyni.

Wielka Niedziela - REZUREKCJA o godz. 7.oo a Msza św. po jej zakończeniu. Proszę o uroczystą oprawę procesji i Mszy św. Feretrony są wyrazem religijności każdej wspólnoty parafialnej i są pamięcią wiary poprzednich pokoleń. Proszę, aby zostały przygotowane i niesione w czasie tej uroczystej procesji. Zwracam się z prośbą do wszystkich o pomoc w przygotowaniu tych uroczystości. Ogarnijmy też plac przykościelny.Przyjdźmy w strojach regionalnych. Kultywujmy piękną tradycję poprzednich pokoleń. Po zakończeniu

Kolejne Msze św. o godz. 9.3o, Suma o godz. 11.3o. a po południu o godz.17.oo. Tradycyjnie przed tą Mszą św. Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Sakramentu Chrztu św. będzie udzielany w drugi dzień Świąt Wielkanocnych na sumie o godz. 11.3o. W drugi Dzień Świąt Wielkanocnych Mszy o godz. 17.oo, zgodnie z tradycją, nie będzie.

Wszystkim, którzy złożyli ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego, składamy serdeczne Bóg zapłać!

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom Lasku od nr 66 do 76B. Na obecny tydzień powierzamy świątynię mieszkańcom Lasku od nr79 do88. Sprzątanie w Wielką Sobotę po Liturgii Paschalnej.

Niech czas: „Misterium Chrystusa Ukrzyżowanego, Pogrzebanego i Zmartwychwstałego” będzie przeżyty w łasce u Boga i ludzi!