Ogłoszenia parafialne

2. Niedziela Wielkiego Postu

Poniedziek, 18 marca 2019

Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali w łasce u Boga i ludzi. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania. 

W głębszym przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy piątek w okresie wielkopostnym, drogę krzyżową po Mszy św. rannej odprawiają przewodnicy. O godz. 16.3o, wspólna droga krzyżowa, a dla młodzieży o godz. 19.3o. Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 16.oo. Bardzo prosimy o liczny udział w tych nabożeństwach.

W Morawczynie droga krzyżowa w piątek o godz. 18.oo, a po niej Msza św., a w każdą niedzielę o godz. 8.3o Msza św., a po niej Gorzkie żale i kazanie pasyjne. Nie żałujmy czasu, by trwać przy Chrystusowym Krzyżu - znaku zbawienia. 

Dzisiaj w Kościele przeżywamy niedzielę Ad Gentes - naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiara zbierana do puszek będzie przekazana na ten cel. 

We wtorek 19 III, będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa. Spełnił on szczególną rolę wobec Pana Jezusa, będąc Jego opiekunem. W tym dniu będziemy się modlić za ojców i opiekunów rodzin. Niech św. Józef wyprasza każdemu z nich łaskę dobrego spełniania powierzonych mu obowiązków troski o rozwój i świętość własnej rodziny i innych osób powierzonych ich opiece. Wstawiennictwu św. Józefa będziemy również powierzać wszystkie osoby noszące Jego imię, a szczególnie ks. Józefa. Życzymy wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej w pracy duszpasterskiej i katechetycznej na rzecz naszej wspólnoty parafialnej. Szczęść Boże!

W porozumieniu z sołtysami, 24 marca, będzie tzw. „kopertówka”. Celem kolejnej inwestycji będzie: projekt i położenie kostki granitowej wokół kościoła. Z góry składam serdeczne Bóg Zapłać! 

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom Lasku od nr 14 do 27. Na obecny tydzień powierzamy świątynię mieszkańcom Lasku od nr 28 do nr 41. 

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!