Ogłoszenia parafialne

4. Niedziela Zwykła

Niedziela, 3 lutego 2019

Pierwsza niedziela miesiąca gromadzi nas wokół Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Chwile adoracji są nie tylko wyrazem naszej miłości wobec Pana, ale jednocześnie próbą odkrywania Bożej obecności pośród codziennych spraw i ludzkich losów.

Pamiętajmy także, że nikt z nas osobiście, ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tu, karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Baczniej i częściej wczytujmy się w Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym. Jednocześnie wsłuchujemy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. W tym dniu zapraszamy uczniów klasy; trzeciej gimnazjum i ósmej na Mszę św. o godz. 17.oo i konferencję, w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. Od godz. 16.3o spowiedź św. Obecność obowiązkowa.

W tym tygodniu patronują nam:
  • 5 II - Święta Agata, męczennica sycylijska z pierwszych wieków chrześcijaństwa, której kult szybko rozszerzył się na cały Kościół. Po Mszy Świętej rannej, pobłogosławimy chleb i wodę;
  • 6 II - Święci Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu.

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom Klikuszowej od nr 202 do 207. Na obecny tydzień powierzamy świątynię mieszkańcom Klikuszowej od nr 207 A do 209 C.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!