Ogłoszenia parafialne

Święto Świętej Rodziny, Jezusza, Maryi i Józefa

Niedziela, 30 grudnia 2018

Dzisiejsza niedziela, ostatnia kończącego się 2018 roku, jest jednocześnie świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Jest ona wzorem dla nas i naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne życie, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Boga, by w tych niełatwych czasach, przy tylu zagrożeniach i atakach różnorakich wrogów, nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym kościołem.

Jutro, 31 grudnia, przypada także wspomnienie świętego Sylwestra - papieża - i zakończenie roku kalendarzowego 2018r. Podczas nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego o godz.17.oo, podziękujemy Bogu, Dobremu Ojcu w Niebie za miniony czas, za dobro, którego w tym czasie doznaliśmy. Przeprosimy za wszelkie błędy i odejścia od miłości Boga. Będziemy prosili o dalsze błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami, parafią i nad naszą Ojczyzną i tymi, którzy się rozproszyli po całym świecie. Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie Boga, wysławiamy” podczas nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny. Po nabożeństwie Msza św. dziękczynna na zakończenie starego roku.

We wtorek, 1 stycznia, z Maryją - Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2019r. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Porządek Mszy Świętych

w naszym kościele jak w każdą niedzielę. Składka z tego dnia jest przeznaczona na Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek od godz. 16.3o spowiedź przed pierwszym piątkiem i Msza św. o godz. 17.oo. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 16.3o, a godz.17.oo Msza św.

W kaplicy w Morawczynie spowiedź od godz. 18.15. Po spowiedzi Msza św. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną, w piątek od godz. 9.oo. W pierwszą sobotę prośmy o oparcie dla naszej wiary, przez Niepokalane Serce Maryi. Różaniec od godziny 16.3o.

W przyszłą niedzielę, 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego. Składka z tego dnia jest przeznaczona na misje.

Trwa wizyta duszpasterska się w naszej parafii. Przeżywajmy te odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i rozmowy z duszpasterzem. A pozostawione kolędowe błogosławieństwo niech chroni nasze domy, rodziny i umacnia nas na drodze chrześcijańskiego życia. Plan kolędy jest dostępny na stronie internetowej.

W tym tygodniu patronuje nam:
  • W czwartek, 2 stycznia, w liturgii wspominamy świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów żyjących w IV wieku i Doktorów Kościoła. W tym dniu modlimy się za misjonarzy i misje.

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom Klikuszowej od nr 174 B do 178 B. Na obecny tydzień powierzamy świątynię mieszkańcom Klikuszowej od nr 179 do 184.

Niech te szczególne dni będą przeżyte w wierze i radości serca.
Szczęść Boże!