Ogłoszenia parafialne

33. Niedziela Zwykła

Niedziela, 18 listopada 2018

W archidiecezji krakowskiej trwa II Światowy Dzień Ubogich. Centralnym punktem obchodów będzie wspólna Msza św., która odbędzie się 18 listopada o godz. 13.00 w bazylice Mariackiej pod przewodnictwem ks. abpa. Marka Jędraszewskiego. Hasłem tegorocznego spotkania są słowa Psalmu 34: „Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał”. Wydarzenia związane z II Światowym Dniem Ubogich w archidiecezji krakowskiej rozpoczęły się 11 listopada.

Przed kościołem, kwesta do puszek, z której połowa będzie przeznaczona na organizację ŚDU w Krakowie, a druga - na potrzeby ubogich w parafii. Polecamy tę składkę do puszek życzliwości parafian. Bóg zapłać!

W środę, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzono specjalne święto. Dziś wspominając tamto Ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w sobie pragnienie poświęcania się Bogu i szukania Jego woli.

Z wolna zbliżamy się do końca obecnego roku liturgicznego. Przyszła niedziela, 25 Listopada, to uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem kończąca jednocześnie rok maryjny. Po Mszy św. o godz. 1130 wystawienie Najśw. Sakramentu i akt poświęcenia Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Jeżeli będziemy w stanie łaski uświęcającej, możemy uzyskać odpust zupełny za publiczne odmówienie tego aktu.

W dniach, od 13 XI do 3 XII br., w szkole w Klikuszowej, odbędzie się akcja charytatywna na rzecz osób potrzebujących pomocy, z parafii rzymskokatolickich - miasta Lwowa. Serdecznie polecamy tę akcję charytatywną.

W tym tygodniu patronują nam:
  • 20 XI - św. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter, jeden z przywódców powstania styczniowego w 1863 roku, Sybirak, karmelita i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem; jest patronem ludzi poszukujących sensu życia i zagubionych na drogach wiary;
  • 22 XI - św. Cecylia (†III wiek), dziewica i męczennica, patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych;
  • 24 XI - św. Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862.
Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom Klikuszowej od nr 128 b do 135. Na obecny tydzień powierzamy świątynię mieszkańcom Klikuszowej od nr 136 do 143.


Życzymy dobrego świętowania i dobrego tygodnia.
Szczęść Boże!