Ogłoszenia parafialne

29. Niedziela zwykła

Niedziela, 22 października 2017

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludziom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, raz, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii.

Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu jest powołany do głoszenia Ewangelii, a tym samym przyczynia się do tego, aby wszyscy kierowali się nauką głoszoną przez Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, że nieustannie mamy być solą dla całej ludzkości w pielgrzymce wiary! Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiarę na składkę.

Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej opatrzności. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec, jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem: „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”! Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania: „Zło dobrem zwyciężaj”! Codziennie w naszym kościele o godz. 17:00 gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a po niej celebrujemy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich Parafian zapraszamy na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.

Na piątek zapraszamy uczniów klasy siódmej i drugiej gimnazjum na Mszę św. i różaniec, w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. Obecność obowiązkowa.

Wypominki za zmarłych tak całoroczne jak i jednorazowe przyjmujemy w zakrystii oraz kancelarii parafialnej. Można zabrać gotowe kartki, na których wypisujemy czytelnie nazwiska i imiona.

W kopertach na dalsze prace w naszej parafii, została złożona ofiara w kwocie 20 580zł i 30Euro. Kto miałby jeszcze życzenie, może taką ofiarę złożyć na tacę. Pieniądze znajdują się na specjalnym koncie parafialnym, tzw. Remontowo-inwestycyjnym. Dziękujemy sołtysom za pomoc w liczeniu tej ofiary.
Bóg zapłać ofiarodawcom!

W tym tygodniu patronują nam:
  • 22 X – Święty Jan Paweł II (1920 - 2005), papież, którego nie trzeba specjalnie przypominać, szanowany i kochany przez cały Kościół i świat, świadek i nauczyciel bezgranicznego zawierzenia Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce.
  • 28 X – świętych Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów Jezusa. Zapatrzeni w ich świadectwo, prośmy Boga o tak silną wiarę, jak była ich udziałem.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!

 
Ks. Stanisław Szklany
Proboszcz