Ogłoszenia parafialne

29. Niedziela zwykła

Niedziela, 21 października 2018

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii.

Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu jest powołany do głoszenia Ewangelii, a tym samym przyczyniania się to tego, aby wszyscy kierowali się nauką głoszoną przez Jezusa Chrystusa. Pamiętamy, że nieustannie mamy być solą dla całej ludzkości w pielgrzymce wiary! Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiarę na składkę.

Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej opatrzności. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec, jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem: „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”! Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania: „Zło dobrem zwyciężaj”! Codziennie w naszym kościele o godz. 1700, gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a po niej celebrujemy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich Parafian zapraszamy na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.

Na piątek zapraszamy uczniów klasy: trzeciej gimnazjum i ósmej na Mszę św. i różaniec, w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania. Obecność obowiązkowa.

Wypominki za zmarłych tak całoroczne jak i jednorazowe przyjmujemy w zakrystii oraz kancelarii parafialnej. Można zabrać gotowe kartki, na których wypisujemy czytelnie nazwiska i imiona.

Za tydzień, w ostatnią niedzielę października, w wielu kościołach świętujemy rocznicę poświęcenia własnego kościoła. W przyszłą niedzielę, 28 października, zmiana czasu letniego na zimowy.

W tym tygodniu patronują nam:
  • 22 X - Święty Jan Paweł II (1920-2005), papież, którego nie trzeba specjalnie przypominać, szanowany i kochany przez cały Kościół i świat, świadek i nauczyciel bezgranicznego zawierzenia Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce.
  • 28 października - świętych Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów Jezusa. Zapatrzeni w ich świadectwo, prośmy Boga o tak silną wiarę, jak była ich udziałem.

Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom Klikuszowej od nr 111b do 118. Na obecny tydzień powierzam świątynię mieszkańcom Klikuszowej od nr 116a do 127a.

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!