Ogłoszenia parafialne

28. Niedziela zwykła

Niedziela, 14 października 2018

Dziś obchodzimy Dzień Papieski, który na trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie, Dziś przez ofiarę do puszek wspieramy uzdolnioną młodzież.

We wtorek, 16 października - w dzień powołania Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, dziękujemy Bogu za wieloletnią posługę Papieża - Polaka, a jednocześnie prosimy o Jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez Niego drodze. W ten sposób naród polski składa uznanie św. Janowi Pawłowi II, „największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas miłości do drugiego człowieka i mądrości, solidarności, odwagi, pokory, stanowczości i wyrozumiałości…”.

Za tydzień - dwudziesta dziewiąta niedziela w ciągu roku a zarazem Światowy Dzień Misyjny rozpoczynający Tydzień Misyjny w Polsce. Składka na tacę przeznaczona jest na cele misyjne Kościoła.

W czwartek, 18 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto św. Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień Modlitw za Pracowników Służby Zdrowia. Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie.

Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe „dziesiątki” wplatajmy wszystkie nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. Nabożeństwo październikowe - codziennie po Mszy św. o godzinie 17.oo. Jeszcze raz zachęcamy do licznego udziału.

Zbliża się listopad, który jest miesiącem szczególnej pamięci o zmarłych. Wielu porządkuje i ozdabia groby na cmentarzu. Przypominam, że na każdym cmentarzu obowiązują przepisy państwowe; co do rozkładu grobów, ich obejścia, wymiarów i terminów, po których można grób zlikwidować. Wszelkie prace na cmentarzu mogą być prowadzone po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii parafialnej. Proszę już porządkować groby swoich najbliższych.

Wypominki za zmarłych tak całoroczne jak i jednorazowe przyjmujemy w zakrystii oraz kancelarii parafialnej. Można zabrać gotowe kartki, na których wypisujemy czytelnie nazwiska i imiona, zaznaczając czy są to wypominki roczne czy jednorazowe.

W tym tygodniu patronują nam:
  • 16 X - Święta Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243), żona księcia Henryka I Brodatego; po śmierci męża wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia;
  • 17 X - św. Ignacy Antiocheński (†ok. 117), biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty i następca św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć; jest jednym z pierwszych ojców Kościoła;
  • 20 X - św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia;
  • 21 X - bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup, gorliwy misjonarz Kresów Wschodnich.
Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom Klikuszowej od nr 96 do 104. Na obecny tydzień powierzam świątynię mieszkańcom Klikuszowej od nr 105 do 111 A..

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!