Ogłoszenia parafialne

16. Niedziela zwykła

Niedziela, 22 lipca 2018

Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. Niech on sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem. Wierzyć w Chrystusa, to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być solą dla współczesnego świata!

W środę, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany, jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2). Jego krótkie życie świadczy o tym, że tylko miłość i pokorna służba są drogą do prawdziwej wielkości.

Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go będziemy o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu! W przyszłą niedzielę, po każdej Mszy św., uroczyste poświęcenie pojazdów na parkingu przykościelnym.Wspieramy swoją ofiarą dzieło misyjne kościoła.

W przyszłą niedzielą, 29 lipca, XVIII Turniej o puchar przechodni Proboszcza Parafii św. Marcina w Klikuszowej. Tegorocznym gospodarzem są mieszkańcy Trutego. Turniej rozpoczyna się o godz. 12.45 od meczu: Trute - Pyzówka, Klikuszowa - Morawczyna, Obidowa - Pyzówka, Lasek - Morawczyna, Trute - Obidowa, Klikuszowa - Lasek. Serdecznie zapraszamy.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu swoje imieniny i urodziny, składamy dobre życzenia. Szczęść Boże!

W tym tygodniu patronują nam:
  • 24 VII - Święta Kinga (1234-1292), córka króla węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich; papież Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy, a kanonizował ją Jan Paweł II w 1999 roku;
  • 26 VII - Święci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Marii Panny.
Bóg zapłać tym, którzy w tym tygodniu sprzątali kościół, mieszkańcom Obidowej od nr 46a. do 60. Na obecny tydzień powierzam świątynię mieszkańcom Obidowej od nr 60a do 74 .

Życzymy dobrej niedzieli i tygodnia.
Szczęść Boże!